ඔයාලගෙ business එක Facebook එකෙන් fail වෙන්න හේතු.

May 06, 2020

ඔයාලගෙ business එක Facebook එකෙන් fail වෙන්න හේතු. ❌

ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි, business එකක් පටන් ගත්ත ගමන් Facebook Page එකක් හදන එක. එත් මේ page එක හදන්න යනකොට, ගොඩක් අය කරන්නෙ business එක්ට අදාලම නැති cover photo එකක් දාලනවා, profile picture එකක් දානවා ඉට පස්සෙ පට පට ගාලා boost click කරලා ads දානවා. ඔයාත් එහෙම දනටමත් කරන එකෙන්ක් නම්, මින් ඉදිරියට එක කරන්න එපා. මොකද ඔයාට ඔය කරන වැඩෙන් ප්‍රතිඵලයක් නොලැබෙන්න පුලුවන්. මන් මේ කරුනු ගැන පැහැදිලිව Facebook Marketing Course එකෙදි කතා කරනවා. එත් මෙ post එක දාන්නෙ නොදන්න අයට සාමන්‍ය කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. 😊

Business එක්කට Facebook page එකක් හදනවා නම්, මුලින්ම ඔයාලගෙ business එකට අදාල catogary එක තොරගන්න, එක සැහෙන්න වැදගත් ඔයාගෙ business එකට සහ් Facebook algorithm එකට. ඉට පස්සෙ profile picture එකට ඔයාගෙ business එකෙ එහෙම නැත්තම්, ඔයාගෙ brand එකෙ logo එක යොදාගන්නවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි. ඉට ප්ස්සෙ තමයි Page cover එක, මෙතනදි ලන්කාවෙ ගොඩක් අය කරන්නෙ අදලම නැති picture එකක් ඔහේ දානවා. එහෙම කරන්න එපා! 🤦🏼‍♂️ මොකද customer කෙනෙක් ආපු ගමන් මුලින්ම දකින්නෙ ඔයාගෙ page cover එක! නිකමට වගෙ ඔයගෙ phone එකෙන් page එකකට ගිහින් බලන්නකො.

එන cutomerට දෙන first impression එකම අව්ල් නම් ඉතින්, කොහොමත් කරන්න බෑ. 🤷🏼‍♂️ එක නිසා මේ වගෙ සියුම් තැන් තියෙනවා අපිට මග ඇරිච්ච, මේ වගෙ ගොඩක් දේවල් ගැන මගෙ Facebook Marketing course එකෙදී කතාවෙනවා. එක ගත්තත් නොගත්තත්, මේ වගෙ කරුණු ගැන අනිවා ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඔනෙ. එකයි මේ post එක දැම්මෙ. 🤗❤️

අපි කරන Courses වල විස්තර දැනගන්න සහ Join වෙන්න

Related Articles

Ebay Dropshipping course එකෙන් පස්සේ Dropshipping වලින් ලක්ශ 4ක් හොයපු කොල්ලෙක් ඉන්නවා කිව්වෙත්?

Ebay Dropshipping course එකෙන් පස්සේ Dropshipping වලින් ලක්ශ 4ක් හොයපු කොල්ලෙක් ඉන්නවා කිව්වෙත්?

Ebay Dropshipping course එකෙන් පස්සේ Dropshipping වලින් ලක්ශ 4ක් හොයපු කොල්ලෙක් ඉන්නවා කිව්වෙත්? Sure කරන්න අමාරුයි නේ? Sure කරන්න බැරි අයට සහ කරන අය motivate කරන්නටත් එක්කම තමයි පොරගෙ නමත් එක්කම මේ post එක දැම්මේ. නම: Manuja Nanayakkaraමේ වෙනකොට order value එක:...

read more

අපි කරන Courses වල විස්තර දැනගන්න